Gode lysråd

Vægen klippes ned til 1 cm, inden lyset tændes og bør holdes nede på 1 cm for at forhindre lyset i at ose.

Evt. høje kanter bør skæres af for at undgå blafrende flamme og deraf følgende sod.
Hvis lys stilles i grupper, tilrådes en afstand på minimum 10 cm mellem, for at hindre lysene i at ophede hinanden og dermed smelte eller løbe.

Et lys bør altid brænde ca. ½ time for hver cm i diameter, derved kan det undgås, at det blot brænder et hul ned i lyset og giver høje kanter.

Gode lysråd Gode lysråd